Molsgade, 29. april 2007


Ejerforeningen Molsgade 6, 8000 Århus C

Ordinær generalforsamling

Torsdag 10. maj 2007 kl. 20:00, lejligheden st. tv.


Denne indkaldelse samt vedlagte materiale skal sendes/videregives til eventuelle andre ejere af lejligheden.


Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.

  2. Valg af referent.

  3. Årsberetning, ved formanden.

  4. Gennemgang af regnskab 2006 (vedlagt).

  5. Godkendelse af regnskab 2006.

  6. Gennemgang af budget 2007 (vedlagt).

  7. Godkendelse af budget 2007.

  8. Valg af bestyrelse og suppleanter.

  9. Eventuelt.


Ad 8: Alle poster er til valg i år, og desuden bor de tidligere suppleanter ikke længere i opgangen.


Med venlig hilsen

Ole Østergaard, st. tv.

(Din formand)


PS: Lejere er meget velkomne til at være med!!