Ekstraordinær generalforsamling 14. december 2006

Tid: Torsdag 14/12 2006 20:00
Sted: Molsgade 6, st. tv.
Til stede: Nadia 3.th., Emma 4.tv., Signe 4.th., Mikkel 1.tv., Jesper 3.tv., Frigg & Sofie 2. tv., Heli & Ole st.tv.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Gennemgang af VVS-tilbud.
 4. Beslutning om udskiftning af faldstammer.
 5. Diskussion af udskiftning af et af nedløbsrørene.
 6. Planlægning af opgangsfest.
 7. Eventuelt.

Ad 1: Ole blev valgt som dirigent.

Ad 2: Signe blev valgt som referent.

Ad 3: Ole opsummerede VVS-dilemmaet og de fremsendte tilbud.

Ad 4: Valget faldt på Jysk Sanitetscenter, og det blev valgt at skifte faldstammer i st.tv., i kælderrummet under, samt at skifte et rustent stykke af varmerøret i kælderrummet.

Ad 5: Ole foreslog at vi indhenter tilbud fra forskellige steder, og alle var enige om at Ole vælger det bedste og billigste. Det ene nedløbsrør ud til baggården skal skiftes, og den ene ende af tagrenden ud mod gaden skal lappes.

Signe ringer til Jydsk Ejendomsservice for at bede dem afsætte 100,- hver måned ekstra i gennemsnit pr. lejlighed i det nye budget, således at vi hvert år får 12.000,- ekstra til vedligeholdelse. Alle var enige om at 100,- om måneden ekstra i fællesudgift er til at klare. Til næste ordinære generalforsamling vil der blive afstemning om det nye budget, så intet er bindende endnu.

Ad 6: 3. marts 2007 skal der være opgangsfest! Der blev oprettet et festudvalg, bestående af Emma, Nadia og Signe. Det kommer til at foregå hos Signe (4.th.) klokken 18:00, og alle medbringer en ret.

Ad 7: Ole foreslog at uddelegere diverse opgaver/småting som skal ordnes. De opgaver der blev uddelegeret, var følgende:

 1. Ordne lås til cykelkælder: Mikkel.
 2. Skifte pakninger i vandhanen i vaskerummet: Jesper.
 3. Fikse kontakten i cykelkælderen: Jesper.
 4. Rydde aviser og reklamer ud periodisk: Ole.
 5. Tage et hurtigt kig på containerne torsdag aften, undgå overfyldning: Mikkel.
 6. Indhente tilbud på udskiftning af nedløbsrør + reparation af tagrende: Ole.
 7. Sætte slange fra vaskemaskinen helt ned til afløb: Jesper.
 8. Sætte klistermærker op så vi undgår helt så mange gratisaviser og reklamer: Emma.
 9. Sortere tøj i vaske- og tørrerum: Emma.

Ole ville gerne starte på en liste med idéer til næste arbejdsweekend. Forslag er meget velkomne!