Molsgade, 3. december 2006

Ekstraordinær generalforsamling
Ejerforeningen Molsgade 6, 8000 Århus C
Tid: Torsdag 14. december 2006 kl. 20:00.
Sted: Lejligheden st.tv.

Denne indkaldelse samt vedlagte materiale skal sendes/videregives til eventuelle andre ejere af lejligheden.

Så lykkedes det endelig at få tilbuddene fra alle 4 VVS-firmaer halet i land, og derfor tager vi en rask lille generalforsamling. Der er desuden også et par andre emner vi lige så godt kan tage med nu.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referent.
  3. Gennemgang af VVS-tilbud.
  4. Beslutning om udskiftning af faldstammer.
  5. Diskussion af udskiftning af et af nedløbsrørene.
  6. Planlægning af opgangsfest.
  7. Eventuelt.

På grund af punkt 6, og på grund af alle punkters relevans for alle i opgangen, er det vigtigt at alle, lejere eller ejere, kommer til generalforsamlingen!

Ad 3: Vi havde 4 VVS-firmaer ude at se på faldstammerne i samtlige lejligheder. Konklusionen hos de 4 VVS-folk var ret ens. I den ene side af opgangen (st.th., 1.tv., 2.tv., 3.tv., 4.tv.) er faldstammen muret inde, og man kan derfor ikke se hvilken stand den er i. I den anden side af opgangen ser faldstammen fin ud, undtagen hos st.tv. og i kælderrummet nedenunder (som tilhører 2.th.). Hos st.tv. har der været brud på faldstammen, og den er i dårlig stand. I kælderrummet er der p.t. et hul på faldstammen.

Derfor blev alle VVS-firmaerne bedt om både at give et tilbud på udskiftning af samtlige faldstammer og et tilbud blot på udskiftning af faldstammerne i st.tv. og kælderrummet. De er vedlagt.

Desuden viste det sig at et fjernvarmerør i kælderrummet et bestemt sted er meget rustent, og det vil være smart at udskifte det inden det går galt. Derfor blev firmaerne også bedt om tilbud på dette. Ikke alle VVS-folkene har dog husket det.

Ad 5: Nedløbsrøret i den ene side ud til gårdhaven er utæt en række steder, fra kælder til kvist. Det gør at der pladrer vand ud på jorden og ud på folks vinduer, og muren og de udendørs el-installationer er konstant fugtige. Det bør vi gøre noget ved.

Ad 6: Der har været stor udskiftning i opgangen, og folk kender efterhånden ikke hinanden så godt som "i de gode, gamle dage". Det er synd, da det af mange grunde er godt med en positiv stemning i opgangen. Derfor skal vi have planlagt en dato for en opgangsfest, og der skal uddelegeres opgaver.

Kom frisk! (Der vil være kage.)
Venlig hilsen
Ole Friis Østergaard, st.tv.
(Din formand)