Molsgade, 27. februar 2006

Ejerforeningen Molsgade 6, 8000 Århus C
Ordinær generalforsamling
Torsdag 16. marts 2006 kl. 20:00, lejligheden st. tv.

Denne indkaldelse samt vedlagte materiale skal sendes/videregives til eventuelle andre ejere af lejligheden.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referent.
  3. Årsberetning, ved formanden.
  4. Gennemgang af regnskab 2005 (vedlagt).
  5. Godkendelse af regnskab 2005.
  6. Gennemgang af budget 2006 (vedlagt).
  7. Godkendelse af budget 2006.
  8. Valg af ny næstformand (Allan og Mette flytter).
  9. Valg af to suppleanter (sådan nogle har vi ikke p.t.).
  10. Eventuelt.

Med venlig hilsen
Ole Østergaard, st. tv.
(Din formand)

PS: Lejere er meget velkomne til at være med!!